Jak jedziesz...?! - pytania i odpowiedzi

Jak jedziesz... 22.09.2014
Kiedy można przepuścić tramwaj na rondzie? Czy pasy ruchu muszą być wyznaczone? Jak wjeżdżać na rondo? W specjalnym odcinku "Jak jedziesz" nasz specjalista Filip Grega odpowiada na pytania widzów.

Komentarze

Wbrew temu co twierdzi prowadzący, przepisy dotyczące "skrzyżowań o ruchu okrężnym" w rozumieniu znaku C-12 są jednoznaczne i pełne. Trzeba bowiem zauważyć, że skrzyżowaniami o ruchu okrężnym w rozumieniu znaku C-12 są tylko te skrzyżowania na których znakami C-12 nakazano ruch okrężny, a nie każde skrzyżowanie z wyspą lub w formie placu. Cała wiedza o nakazanym ruchu okrężnym tkwi w jego definicji. A co mówi definicja znaku D,3 wg Konwencji wiedeńskiej który jest wprost wzorcem dla naszego znaku C-12? Mówi, że kierujący maja przestrzegać zasad dotyczących "ruchu okrężnego" i tyle. Sęk w tym, że do dziś dnia kierujący w Polsce nie znając genezy powstania pomysłu "Systemu jednokierunkowej okrężnej drogi" nie wiedzą, że w 1926 roku Anglicy zmienili jego nazwę z "One-Way Rotary System" na "Roundabout" "Ruch okrężny" w rozumieniu znaku D,3 "Compulsory Roundabout" - "Obowiązujący Ruch Okrężny". Dlatego w Polsce wyjaśniono wprost w definicji znaku, że nakaz "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ( zwykłym skrzyżowaniu z wyspą, lub na skrzyżowaniu w postaci placu) ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu." Skoro nakazano ruch dookoła (okrężnie) to znaczy, że nie pozwolono na ruch na wprost, w lewo i w prawo. Skoro taki jest nakaz znaku to pasy ruchu, wyznaczone lub nie, mogą biec tylko dookoła wyspy lub placu, tak by nakaz znaku mógł być zrealizowany. I na filmie mamy takie rondo o nakazanym ruchu okrężnym z brakiem segregacji ruchu na wlotach, bo jadąc okrężnie nigdzie się nie skręca z pasami ruchu wyznaczonymi jedynie okrężnie. W ten sposób drogowcy wypełnili dyspozycję znaku i cała reszta to już tylko zapisy ustawy Prawo o ruchu okrężnym. tam bowiem opisano zasady sygnalizowania zamiarów, jazdę prawostronną, wyprzedzanie, zmiany pasów ruchu i zmiany kierunku ruchu. Z nich wynika, że należy kontynuować jazdę na wprost na pas ruchu którym się jedzie (z prawego na prawy itd). Wewnętrzne pasy ruchu służą do poprawy przepustowości skrzyżowania przez umożliwienie wyprzedzania i omijania innych kierujących. Zjazd, jeśli nie jest spełniony warunek art.22.3, dozwolony jest jedynie z zewnętrznego pasa ruchu na dowolny pas na drodze zjazdowej (art.22.2.1). Zasada tak jak definicja znaku jest niezmienna, nie zależy więc od wielkości i kształtu skrzyżowania o ruchu okrężnym nakazanym znakami C-12. Taka sama jest na tzw. "mini rondzie" wymyślonym w Anglii w 1970 roku jak i na każdym skrzyżowaniu w formie placu, nawet prostokątnym, jak Rynek Główny w Krakowie lub Plac Pułaskiego w Olsztynie. Wszystkie inne obiekty z wyspą lub w formie placu, z segregacją kierunkową ruchu na wlotach, mają kierunkową organizację ruchu i należy poruszać się na nich zgodnie z oznakowaniem poziomym i ustawą. Jak widać wszystko jest opisane, jednoznaczne i oczywiste.
09.01.2015 16:04 Ryszard Roman Dobrowolski
Skomentuj